POLITYKA PRYWATNOŚCI I JEJ ZGODNOŚĆ Z ROZPORZĄDZENIEM RODO

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administrator danych osobowych:

Alicja Brysz Studio Kosmetyczne “ONYX”z siedzibą w Ozimku przy ulicy Opolskiej 3, NIP 754-20-40-258, jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę  kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Opolska 3, 46-040 Ozimek lub telefonicznie pod numerem 77/4436-032.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne jest do realizowania naszych usług związanych z zabiegami kosmetycznymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • założenia i prowadzenia dokumentacji Twoich zabiegów (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • dokonywania rozliczeń i/lub rozpatrzenia Twojej reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia dokumentacji księgowej, spełniania obowiązków podatkowych i realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Posiadane prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych

– prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do ograniczania przetwarzania danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, na podstawie której przetwarzane są jego dane osobowe. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z Administratorem.

Zaznaczamy, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług naszego salonu. W przypadku odmówienia podania danych osobowych nie będą mogli skorzystać Państwo z zabiegów.

 1. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko te instytucje, które są upoważnione na mocy prawa.Dane udostępniać możemy następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli takim podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj.: dostawca usług IT i biuro rachunkowe.Jako Administrator dokładamy wszelkich starańby zapewnić możliwie jak najskuteczniejszą ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą,niedozwolonym ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 1. Okres przetwarzania danych:

 

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju i specyfiki świadczonej usługi, jak również celu jej przetwarzania.

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO podajemy, że:

 1. Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 2. Twoje podstawowe dane są przechowywane na potrzeby przyszłych wizyt w salonie kosmetycznym do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub momentu gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 • Twoje dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa.  Dane, które są przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 1. Pliki cookies:

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, np. na Twoim telefonie, komputerze czy tablecie i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one dostarczaniu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

-pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

-uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

-stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposobu wyświetlania strony

Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
– stałe, które przechowywane są na Twoim komputerze przez określony czas;
– sesyjne, które przechowywane są na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
– niezbędne – umożliwiające efektywne korzystanie ze strony internetowej;
– statystyczne – umożliwiające prowadzenie statystyk dotyczących naszej strony internetowej;
– wydajnościowe – umożliwiające przetwarzanie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.