Regulamin korzystania z usług

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy
o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem
do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania
z oferty Studia Kosmetycznego ONYX.

 

Regulamin świadczenia usług w Studiu Kosmetycznym ONYX

 

 • 1

Klienci Studia Kosmetycznego ONYX są zobowiązani do zapoznania się
z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu
oraz do przestrzegania jego postanowień.

 

Skorzystanie z oferty Studia Kosmetycznego ONYX oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

 • 2

Studio Kosmetyczne ONYX świadczy usługi przy ul. Opolskiej 3 w Ozimku,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty
9:00-13:00. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie
z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

 

Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego
i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

 

Wszystkie zapisy w Studiu Kosmetycznym ONYX potwierdzane są dwukrotnie:

 1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty;
 2. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia, traktujemy ją jako wizytę, która odbędzie się.

 

W Studiu Kosmetycznym ONYX obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, zgodę na zabieg, skorzystać z toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut, skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt
to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie, niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

 

W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut)
oraz niepoinformowanie studia klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu, jak również poniesieniem 20% kosztu „straconego” terminu (w zależności od rodzaju usługi, która miała być wykonana).

 

W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Studiu Kosmetycznym ONYX dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

 

Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

 

Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Studia Kosmetycznego ONYX o niemożliwości pojawienia się
na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym
na liście rezerwowej.

 

W razie rezygnacji z wizyty, należy powiadomić obsługę Salonu Kosmetycznego ONYX, nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin,
pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

 

Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad, skutkuje skreśleniem
z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Studiu Kosmetycznym ONYX.

 

Studio Kosmetyczne ONYX działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

 

Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

 

Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy
ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS.

 

Formami kontaktu ze studiem jest numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 606 330 334.

 

W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Studia Kosmetycznego ONYX nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

 

Studio Kosmetyczne ONYX podzielony jest na dwie strefy:

 1. głośną – recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne, dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach;
 2. cichą – zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania
  z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę
  i wyciszyć telefon przed zabiegiem!

 

Na terenie Studia Kosmetycznego ONYX, obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

 

Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów.
W studiu znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci.
Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

 

Za uszkodzenia, bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież, odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

 

Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie, bądź zniszczenie wyposażenia w Studiu Kosmetycznym ONYX.

 

Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w miejscach bez nadzoru.

 

Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu, prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

 

W Studiu Kosmetycznym ONYX zapewniamy:

 1. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
 2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
 3. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
 4. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 5. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 6. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 7. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,
 8. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
 9. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń –  oczywiście w miarę możliwości.

Przed rozpoczęciem pracy, pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

 

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej, pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie
z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą.
Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

 

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji, zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni
o szerokim spektrum działania.

 

W Studiu Kosmetycznym ONYX mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy studia kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

 

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

 

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów studia.

Pracownicy studia są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

 

W studiu mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w studiu kosmetycznym.

 

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik studia porządkuje stanowisko pracy.

 

 • 3

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej, pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

 

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny, muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

 

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają, obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach, mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są
w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba i innych).

 

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie
7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

 

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi, również niezbędne jest zapoznanie się
z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

 

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

 

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Studia Kosmetycznego ONYX
za przeprowadzony zabieg.

 

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

 

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty studia kosmetycznego, wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie lub ustne zezwolenie.

 

 

 • 4

Na terenie całego Studia Kosmetycznego ONYX obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

 

W Studiu Kosmetycznym ONYX podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

 

Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego, nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

 

 • 5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w studiu.
O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.

 

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie
z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

 

Karnety są ważne 6 miesięcy zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykupienia karnetu.

 

Zaproszenia na zabiegi dostępne w Salonie Kosmetycznym ONYX są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby. Niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

 

Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

 

Zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

 

Zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę, na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

 

Zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

 

Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu,
jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

 

Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią
i akceptuje go w całości.

 

Klientka lub klient, którzy zakupili karnet zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.

 

Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie
i nie stanowi precedensu dla innych.

 

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych. Odwołanie zabiegu, może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna,
tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika studia pod numerem
606 330 334. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

 

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie,
nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w studiu. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów studio zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku konieczne jest, telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy studio potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

 

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie.
W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

 

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika studia, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 

Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu
w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika studia sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie
od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka
lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin
na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

 

 • 6

Wszelkie reklamacje należy składać w studiu na wniosku reklamacyjnym dostępnym w studiu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.

 

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

 

Rozpatrzenie reklamacji, odbywa się w okresie 14 dni, od daty wpływu reklamacji do studia.

 

Po rozpatrzeniu reklamacji, klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w studiu.

 

Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady
lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w studiu kosmetycznym w formie gotówki
– z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem
na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.

 

 • 7

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników studia.

 

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

 

Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie studia będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i Studio Kosmetyczne ONYX.

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 8

Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę
30% wartości ceny.

 

Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

 

Produkty dostępne na półce, nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.

Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

 

 • 9

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.onyx-studio.pl, Studio Kosmetyczne ONYX zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

W studiu mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

 

Wszystkie osoby przebywające w Studiu Kosmetycznym ONYX zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

 

Niezastosowanie się klientów do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Studia Kosmetycznego ONYX za przeprowadzony zabieg.

 

W razie wątpliwości, co do zdrowia klienta, pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

 

Studio nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta
do zaleceń po zabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 i obowiązuje do odwołania.